Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zielonogórskie Zakłady Usług Miejskich Sp. z o.o.
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Rozbudowa cmentarza komunalnego w Zielonej Górze przy ul. Wrocławskiej - etap IV, część pierwsza

Status: ogłoszony

Tryb: podstawowy

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Zielonogórskie Zakłady Usług Miejskich Spółka z o.o.

Finansowanie: własne

Nr UZP: 2022/BZP 00295378/01

Termin składania ofert / wniosków: 2022-08-23 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2022-08-23 11:00:00

Miejsce złożenia oferty: z wykorzystaniem miniPortalu

Ogłoszono dnia: 2022-08-08 przez

Treść:

 
Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w poniższych załącznikach.
 

Załączniki