ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Rozbudowa Cmentarza Komunalnego przy ul. Wrocławskiej w Zielonej Górze

Status: w toku

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Zielonogórskie Zakłady Usług Miejskich Spółka z o.o.

Finansowanie: własne

Nr UZP: 510786-N-2017

Termin składania ofert / wniosków: 2017-06-02 09:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2017-06-02 09:05:00

Miejsce złożenia oferty: siedziba Zamawiającego

Ogłoszono dnia: 2017-05-18 przez Agnieszka Baranowska

Treść:

 
Więcej informacji znajdziecie Państwo w poniższych załącznikach.
 

Załączniki