Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zielonogórskie Zakłady Usług Miejskich Sp. z o.o.
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Właścicielem spółki jest:

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2011-11-23 14:16:34 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

MIASTO ZIELONA GÓRA
URZĄD MIEJSKI W ZIELONEJ GÓRZE
65-001 ZIELONA GÓRA, UL. PODGÓRNA 22
 
Właściciel Spółki posiada 16 887 (szesnaście tysięcy osiemset osiemidziesiąt siedem) udziałów o wartości nominalnej 1000,00 (jeden tysiąc) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 16.887.000,00 (szesnaście milionów osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy) złotych.

Aktualna wysokość i wartość udziałów wspólnika wpisana została do Krajowego Rejestru Sądowego na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS na mocy postanowienia z  dnia 22.12.2020 r. (sygn. Sprawy ZG VIII NS-REJ. KRS/012442/20/641).