Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zielonogórskie Zakłady Usług Miejskich Sp. z o.o.
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Spółka jest właścicielem następujących nieruchomości:

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2014-02-06 13:25:40 przez Agnieszka Baranowska

Akapit nr - brak tytułu

 1. w centrum Miasta Zielona Góra przy ulicy Masarskiej 13, położonych na działce gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 333/25 w obrębie 19:
  • nieruchomość lokalowa, lokal użytkowy – salon pogrzebowy o pow. 187,4m²,
 1. w Zielonej Górze przy ulicy Wrocławskiej, położonej na działce gruntu oznaczonej numerem  ewidencyjnym 208/8 w obrębie 35:
  • nieruchomość zabudowana budynkiem administracyjno – gospodarczym, placami, alejami cmentarnymi i ogrodzeniem o pow. 5,6651 ha
    
 2. w Zielonej Górze przy ulicy Wrocławskiej, położonej na działce gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 208/5 w obrębie 35:
  • nieruchomość zabudowana ogrodzeniem o pow. 460 m².
 
Spółka używa i pobiera pożytki (nieodpłatne i odpłatne prawo użytkowania) z nieruchomości położonych w Zielonej Górze przy ulicach: Kąpielowej, Chynowskiej, Błotnej i Wrocławskiej będące terenami zabudowanymi cmentarzy w rozumieniu ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zamarłych.
 
Spółka wynajmuje nieruchomość zabudowaną położoną w Zielonej Górze przy ulicy Wrocławskiej 12a składającą się z:
 • działek gruntu w obrębie 17 o łącznej powierzchni 5.647,0 m²,
 • budynku o powierzchni 3.391,36 m² położonego na działce o numerze ewidencyjnym 113/1 wraz z wyposażeniem i zielenią. 
Spółka wynajmuje 80m² powierzchni biurowej w Zielonej Górze przy ulicy Bohaterów Westerplatte 23.
 
Umową ustanowienia odpłatnego prawa użytkowania Spółka użytkuje nieruchomość położoną w obrębie 35 miasta Zielona Góra przy ulicy Wrocławskiej, składającą się z działek oznaczonych numerami 200/3 i 208/10 o łącznej powierzchni 9.9937 ha.
 
Z dniem 01 maja 2019r. Prezydent Miasta Zielona Góra powierzył Spółce do wykonania obowiązkowe zadanie własne Miasta Zielona Góra, polegające na bieżącym utrzymaniu cmentarzy komunalnych na terenie Dzielnicy Nowe Miasto (sołectwa: Stary Kisielin, Nowy Kisielin, Racula, Drzonków, Ochla, Zawada, Przylep, Zatonie, Jarogniewice i Łężyca).