ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Rok 2018.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-05-22 08:54:00 przez Agnieszka Baranowska

Akapit nr - brak tytułu

  • bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r. po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę – 16.368.917,60 zł
  • strata netto (31.12.2018 r.) – 176.153,79 zł
  • kapitał zakładowy (31.12.2018 r.) – 15.141.000,00 zł
  • kapitał zapasowy (31.12.2018 r.) – 155.663,33 zł
  • kapitał z aktualizacji wyceny (31.12.2018 r.) - 5.660,86 zł
  • kapitał rezerwowy (31.12.2018 r.) - 1.046.387,39 zł
  • strata netto z lat ubiegłych (31.12.2018 r.) - 790.894,27 zł
  • razem kapitał własny (31.12.2018 r.) – 15.381.663,52 zł
« powrót do poprzedniej strony