ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Rok 2019.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-01-19 11:06:58 przez Sandra Zienkiewicz

Akapit nr - brak tytułu

  • bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r. po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę – 16.208.504,68 zł
  • strata netto (31.12.2019 r.) – 84.279,87 zł
  • kapitał zakładowy (31.12.2019 r.) – 15.141.000,00 zł
  • kapitał zapasowy (31.12.2019 r.) – 155.663,33 zł
  • kapitał z aktualizacji wyceny (31.12.2019 r.) – 5.660,86 zł
  • kapitał rezerwowy (31.12.2019 r.) – 1.046.387,39 zł
  • strata netto z lat ubiegłych (31.12.2019 r.) – 967.048,06 zł
  • razem kapitał własny (31.12.2019 r.) – 15.297.383,65 zł
« powrót do poprzedniej strony